KOD ENGLISH OPIS BŁĘDU
AL0 ENG OIL Niskie ciśnienie oleju (sprawdą ilość oleju w silniku).
AL1 ENG HOT Wysoka temp. cieczy chłodzącej Diesla (sprawdą ilość wody w układzie i paski klinowe).
AL2 HI PRESS Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdą paski klinowe, przemyj skraplacz).
AL3 START FAIL Nieudany start na AUTOMACIE (spróbuj odpalić na pracy ręcznej).
AL4 LOW BAT Niskie napięcie akumulatora (nałąduj akumulator, sprawdą paski od alternatora i połączenia kablowe).
AL5 HI BAT Za wysokie napięcie ładowania akumulatora (uszkodzony regulator napięcia).
AL6 DEFR FAIL Przekroczony czas odmrażania – DEFROST (sprawdą ilość czynnika chłodniczego FREONU).
AL7 ALT AUX Brak ładowania alternatora (sprawdą paski klinowe alternatora i połączenia kablowe).
AL8 STARTER Uszkodzony rozrusznik Diesla.
AL9 RA SENSOR Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wylatującego.
AL10 SA SENSOR Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wylatującego.
AL11 WT SENSOR Uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
AL12 HIGHT CDT Wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki.
AL13 CD SENSOR Uszkodzony czujnik na rurze tłocznej, sprężarki.
AL14 SBY MOTOR Brak startu na silniku elektrycznym (sprawdą połączenie sieci elektrycznej z agregatem).
AL15 FUSE BAD Uszkodzony bezpiecznik.
AL16
AL17 DOSPLAY Brak komunikacji wyświetlacza z płytą główną.
AL18 SERVICE 1 Przekroczony pierwszy licznik motogodzin między-serwisowych.
AL19 SERVICE 2 Przekroczony drugi licznik motogodzin między-serwisowych.
AL20 OUT RANGE Temperatura poza nastawą.
AL21 2RA OUT Temperatura w 2 komorze poza nastawą.
AL22 3RA OUT Temperatura w 3 komorze poza nastawą.
AL23 CLUTH Uszkodzone sprzęgło turbiny.