KOD OPIS BŁĘDU
000 Praca bezbłędna.
001 Ostrzeżenie, za wysokie napięcie zasilania.
002 Ostrzeżenie, za niskie napięcie zasilania.
004 Ostrzeżenie, zwarcie na wyjściu świeżego powietrza (sterownik D2I).
005 Ostrzeżenie, zwarcie na wyjściu układu alarmowego (sterownik D2I).
009 Wyłączenie urządzenia w systemie TRS D* lub napęd pomocniczy HA (sterowniki D2I lub D2W).
010 Wyłączenie nadnapięciowe.
011 Wyłączenie podnapięciowe.
012 Przegrzanie lub przerwa na pompie paliwa dla urządzeń ze sterownikami D2H lub D2W.
013 Przekroczenie temperatury na czujniku płomienia.
014 Za duża różnica temperatury pomiędzy czujnikami temperatury wody i przegrzania (urządzenia wodne dogrzewacz, Hydronic).
015 Za dużo przegrzań (sterowniki D2I lub D2W).
017 Przegrzanie (2 próg czujnika dla urządzeń dogrzewacz, Hydronic).
020 Przerwa na świecy żarowej lub sztyfcie.
021 Zwarcie na świecy żarowej lub sztyfcie.
022 Usterka przekaźnika świecy.
023 Przerwa na cewce regulatora prądu świecy.
024 Zwarcie na cewce regulatora prądu świecy.
025 Zwarcie na wyjściu diagnozy.
029 Nieodpowiednie obroty silnika (sterowniki R3, D3W).
030 Nieodpowiednie obroty silnika (R3, D3W).
031 Nieodpowiednie obroty silnika (R3, D3W).
032 Nieodpowiednie obroty silnika (do R3, D3W).
033 Nieodpowiednie obroty silnika (R4, D2I, D9W).
034 Przerwa na cewce zaworu magnetycznego obiegów wodnych.
035 Przerwa na cewce przekaźnika mocy częściowej.
036 Zwarcie na cewce przekaźnika mocy częściowej.
037 Pompa wody nie pracuje (D2W, D9W).
038 Przerwa na cewce przekaźnika dmuchaw pojazdu (D2W, D9W).
039 Zwarcie na cewce przekaźnika dmuchaw pojazdu (D2W, D9W).
040 Zwarcie cewki przekaźnika zaworu wodnego (D2W, D9W).
041 Przerwa na wyjściu pompy wody (Hydronic).
042 Zwarcie na wyjściu pompy wody (Hydronic, D9W).
043 Zwarcie na wyjściu pompy paliwa (D9W).
047 Zwarcie na pompie paliwa.
048 Przerwa na pompie paliwa.
050 Za dużo prób startu (od R3).
051 Błędne rozpoznanie płomienia w trakcie włączenia.
052 Brak startu przekroczony czas bezpieczeństwa.
053 Zgaśnięcie płomienia na stopniu Power.
054 Zgaśnięcie płomienia na stopniu Dużym.
055 Zgaśnięcie płomienia na stopniu średnim.
056 Zgaśnięcie płomienia na stopniu Małym.
058 Płomień w trakcie przedmuchu (D2W).
059 Zbyt gwałtowny wzrost temperatury wody (D9W).
060 Przerwa na czujniku temperatury (urządzenie powietrzne czujnik temperatury powietrza, urządzenie wodne czujnik temperatury wody).
061 Zwarcie na czujniku temperatury (urządzenie powietrzne czujnik temperatury powietrza, urządzenie wodne czujnik temperatury wody.
062 Przerwa na wyłączniku potencjometrycznym (D2H, D2I).
063 Zwarcie na wyłączniku potencjometrycznym (D2H, D2I).
064 Przerwa na czujniku płomienia.
065 Zwarcie na czujniku płomienia.
071 Przerwa na czujniku przegrzania (D3W, D9W).
072 Zwarcie na czujniku przegrzania (D3W, D9W).
073 Zbyt szybki wzrost temperatury na czujniku przegrzania (D9W).
090 Sporadyczne wewnętrzne zakłócenia.
091 Zakłócenia przez zewnętrzne napięcia.
092 Usterka sterownika.
093 Usterka sterownika.
094 Usterka sterownika.
096 Usterka sterownika.
097 Usterka sterownika.
255 Zniszczona pamięć sterownika.