* Gotowość do pracy – (Z)
* Sprawdzić w/g opisu – Żółty (Ż)
* Podjąć natychmiastowe działanie – Czerwony (C)

 

NR OPIS ALARMU CZYNNOŚCI NAPRAWCZE DO WYKONANIA KOLOR
00 Stan bezawaryjny Nie wymaga reakcji
01 Ponowne ustawienie włączenia mikroprocesora Nie wpływa na pracę agregatu, dotyczy rejestratora danych – wyzeruj alarm. Z
02 Czujnik wężownicy parownika. Procesor kontroluje temperaturę powietrza wypływającego, obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. Ż
03 Czujnik powietrza powracającego Procesor kontroluje temperaturę powietrza wypływającego, obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. Ż
04 Czujnik wypływu powietrza. Procesor kontroluje temperaturę powietrza powracającego, obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. Ż
05 Czujnik powietrza otoczenia. Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, napraw po dostawie. Ż
06 Czujnik temperatury wody w silniku. Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, napraw po dostawie. Ż
07 Czunik obrotów silnika. Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, napraw po dostawie. Ż
08 Uszkodzenie czujnika powietrza powracającego dodatkowego parownika. Procesor kontroluje temperaturę parownika, obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. Ż
09 Wysoka temperatura parownika. Wyłączenie agregatu aby zapobiec uszkodzeniu, napraw natychmiast. C
10 Wysokie ciśnienie wylotowe. Wyłączenie agregatu aby zapobiec uszkodzeniu. Wyzeruj alarm. Włącz agregat, jeśli się powtórzy napraw natychmiast. C
11 Agregat kontroluje powietrze wylotowe. Drugorzędny alarm powiązany z alarmem nr 3, obserwuj temperaturę, napraw wg alarmu 3 po dostawie. Ż
12 Wyłączenie czujnika. Wyłączenie agregatu aby zapobiec uszkodzeniu, napraw natychmiast. C
13 Sprawdź kalibrację sensora. Obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. Ż
14 Rozmrażanie zakończone przez czas. Wyzeruj alarm, jeśli pojawi się ponownie, napraw po dostawie. Z
15 Sprawdzenie świec żarowych. Włącz tryb pracy ciągłej, napraw po dostawie. Z
16 Start ręczny nie dokończony. Silnik nie wystartował w trybie „ręcznym”, wyzeruj alarm i włącz silnik. Z
17 Uszkodzenie silnika, „nie kręci”. Wyzeruj alarm, wystartuj ręcznie, w trybie ciągłym, napraw zgodnie z wymaganiami. C
18 Wysoka temeratura wody w silniku. Sprawdź paski i poziom płynu, skoryguj zgodnie z wymaganiami. C
19 Niskie ciśnienie oleju w silniku. Sprawdź poziom oleju, uzupełnij olej zgodnie z potrzebą, wyzeruj alarmy napraw zgodnie z wymagniami. C
20 Silnik nie chce zastartować (Cycle Sentry). Sprawdź poziom paliwa, wystartuj ręcznie w trybie ciągłym, napraw zgodnie z wymaganiami. C
21 Kontrola cyklu chłodzenia. Obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. Ż
22 Kontrola cyklu grzania. Obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. Ż
23 Awaria cyklu chłodzenia. Wyłączenie agregatu aby zapobiec uszkodzeniu, napraw natychmiast. C
24 Awaria cyklu grzania. Wyłączenie agregatu aby zapobiec uszkodzeniu, napraw natychmiast. C
25 Kontrola alternatora. Naciśnij przycisk „Amps” by skontrolować ładowanie, napraw zgodnie z wymaganiami. C
26 Kontrola wydajności chłodzenia. Obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. Ż
27 NIEUŻYWANY.
28 Test techniczno-eksploatacyjny przerwany. Test zakończony. Sprawdź inne alarmy, wyzeruj, powtórz test. Ż
29 Obwód klapy odszraniania. Agregat może nie rozmrażać, sprawdź temperaturę w drzwiach wentylacyjnych. Ż
30 Klapa odszraniania zablokowana w położeniu zamkniętym. Klapa odszraniania zablokowana w położeniu zamkniętym, napraw natychmiast. C
31 Wyłącznik ciśnienia oleju. Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, napraw po dostawie. C
32 Niska wydajność chłodzenia. Napraw jeśli komora nie jest załadowana, jeżeli komora załadowana obserwuj temperaturę i napraw zgodnie z wymaganiami. C
33 Sprawdź obroty silnika. Sprawdź i zanotuj obroty silnika, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
34 Sprawdź obwód modulacji. Sprawdź wyłącznik układu modulacji lub bezpiecznik, kontroluj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
35 Obwód przekaźnika pracy. Sprawdź położenie przełączniak waryjnego, jeżeli występuje, napraw zgodnie z wymaganiami. C
36 Silnik elektryczny nie pracuje. Sprawdź źródło zasilania, skoryguj natychmiast. C
37 Sprawdź poziom płynu chłodzącego w silniku. Sprawdź poziom płynu chłodzącego w silniku. Ż
38 Odwrócona faza elektryczna. Błędna faza źródła zasilania, skoryguj natychmiast. C
39 Zawór wodny. Agregat pracuje z ograniczonym grzaniem, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
40 Obwód wysokich obrotów. Sprawdź wysokie obroty, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
41 Kontrola temperatury wody w silniku. Sprawdź paski i poziom płynu, skoryguj jeśli potrzeba. Ż
42 Wymuszona obniżona prędkość agregatu. Tymczasowe przegrzanie, jeśli się utrzymuje napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
43 Wymuszona obniżona prędkość agregatu w cyklu modulacji. Tymczasowe przegrzanie, jeśli się utrzymuje napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
44 Kontrola układu paliwowego. Sprawdź wyłącznik układu modulacji lub bezpiecznik, kontroluj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. C
45 Obwód gorącego gazu. Sprawdź i zanotuj obroty silnika, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
46 Kontrola przepływu powietrza. Sprawdź wyłącznik układu modulacji lub bezpiecznik, kontroluj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
47 Wyłączenie czujnika temperatury dodatkowego parownika. Sprawdź i zanotuj obroty silnika, napraw zgodnie z wymaganiami. C
48 Sprawdź paski i sprzęgło. Sprawdź wyłącznik układu modulacji lub bezpiecznik, kontroluj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. C
49 Błąd wskaźnika komunikacji radiowej. Sprawdź i zanotuj obroty silnika, napraw zgodnie z wymaganiami. Z
50 Zerowanie zegara. Wpływa tylko na rejestrator danych, ustaw datę i czas dla wyzerowania alarmu. Z
51 Obwód wyłączenia. Awaria pomocniczego układu zabezpieczenia napraw po dostawie. Ż
52 Obwód grzania. Możliwy brak grzania, sprawdź ładunek i temperaturę powietrza, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
53 Obwód zaworu ekonomizera. Agregat pracuje z ograniczonym grzaniem, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
54 Przerwanie trybu testowego. Przerwany tryb diagnostyki, wyzeruj alarm i kontynuuj. Z
55 Sprawdź prędkość silnika. Prędkość silnika poza zakresem, sprawdź obroty, skontroluj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
56 Niskie obroty wentylatora parownika. Agregat pracuje bez niskiej prędkości obrotowej wentylatora parownika, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
57 Wysokie obroty wentylatora parownika. Agregat pracuje bez wysokiej prędkości obrotowej wentylatora parownika, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
58 Niskie obroty wentylatora skraplacza. Agregat pracuje bez niskiej prędkości obrotowej wentylatora skraplacza, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
59 Wysokie obroty wentylatora skraplacza. Agregat pracuje bez wysokiej prędkości obrotowej wentylatora skraplacza, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
60 Układ wzmacniający. Praca agregatu bez układu wzmacniającego, napraw zgodnie z wymaganiami. C
61 Niskie napięcie akumulatora. Sprawdź ładowanie i napięcie akumulatora, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
62 Amperomierz poza zakresem kalibracji. Amperomierz niedokładny, napraw zgodnie z wymaganiami. C
63 Zatrzymanie silnika – powód nieznany. Sprawdź poziom paliwa, spróbuj rozruchu w trybie „ręcznym”, napraw zgodnie z wymaganiami. C
64 Przypomnienie o teście tech-eksploat. Nie wpływa na pracę agregatu, przeprowadź test by wyzerować alarm. Z
65 Woda w paliwie. Usuń wodę z paliwa, skasuj alarm i ponów start. Ż
66 Niski poziom oleju silnika. Sprawdź poziom oleju, uzupełnij jeśli potrzeba. C
67 Cewka obwodu ciekłego czynnika. Agregat pracuje z ograniczoną wydajnością, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
68 Kod wewnętrzny awarii. Skasuj alarm i ponów, obserwuj temperaturę ładunku, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
69 Układ remagnetyzacji. Jeżeli pojawi się alarm skasuj i ponów start, przy powtórnym alarmie lub wyłączeniu, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
70 Licznik motogodzin przekroczył 99999. Nie ma wpływu na pracę agregatu, napraw po dostawie. Z
71 Licznik motogodzin nr 4-przekroczenie limitu. Alarm obsługi zależny od selekcji odbiorcy, nie ma wpływu na pracę agregatu. Z
72 Licznik motogodzin nr 5-przekroczenie limitu. Alarm obsługi zależny od selekcji odbiorcy, nie ma wpływu na pracę agregatu. Z
73 Licznik motogodzin na 6-przekroczenie limitu. Alarm obsługi zależny od selekcji odbiorcy, nie ma wpływu na pracę agregatu. Z
74 Mikroprocesor przeszedł na nastawy domyślne. Agregat ponownie ustawiony, kontroluj temperaturę może być niedokładna, napraw przed załadunkiem. C
75 Pamięć mikroprocesora RAM. Kontroler może być uszkodzony, napraw przed załadunkiem. C
76 Pamięć mikroprocesora EPROM. Kontroler może być uszkodzony, napraw przed załadunkiem. C
77 Suma kontrolna EPROM. Kontroler może być uszkodzony, napraw przed załadunkiem. C
78 Pamięć EPROM bazy danych. Kontroler może być uszkodzony, napraw przed załadunkiem. C
79 Przepełnienie bazy danych. Baza danych straciła jedną daną, nie wymaga reakcji, skasuj alarm. Z
80 Czujnik temperatury sprężarki. Obniżone zabezpieczenie sprężarki, napraw po rozładunku. Ż
81 Wysoka temperatura sprężarki. Sprężarka pracuje powyżej temperatury granicznej, napraw po rozładunku. Ż
82 Wyłączenie sprężarki z powodu wysokiej temperatury. Wyłączenie sprężarki aby zapobiec uszkodzeniu, napraw zgodnie z wymaganiami. C
83 Niska temperatura płynu chłodzącego. Obniżona moc grzania, obserwuj w zabudowie i temperaturę silnika, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
84 NIEUŻYWANY.
85 Wymuszone działanie agregatu. Chwilowe anormalne warunki kontroli wynikające z innych kodów alarmowych. Ż
86 NIEUŻYWANE.
104
105 Cewka zbiornika cyrkulacyjnego. Agregat pracuje ze zredukowaną możliwością grzania, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
106 Zawór odpowietrzający. Agregat pracuje ze zredukowaną możliwością grzania, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
107 Cewka wylotu skraplacza. Agregat pracuje ze zredukowaną możliwością grzania, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
108 Przerwanie otwarcia drzwi. Drzwi otwarte więcej niż 1 godz., zamknij drzwi, skasuj alarm. Ż
109 Wysokie ciśnienie wylotowe lub czujnik. Wysokie ciśnienie wylotowe lub uszkodzony czujnik ciśnienia wylotowego, zablokowane wysokie obroty. Ż
110 Cewka linii ssącej. Agregat pracuje z ograniczoną możliwością, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
111 Agregat nie zaprogramowany poprawnie. Kontroler nie ustawiony właściwie dla tego typu agregatu, napraw przed załadunkiem zgodnie z wymaganiami. C
112 Zdalny wentylator strefy 2-3. Awaria wentylatora we wskazanym obszarze, napraw przed załadunkiem. Ż
113 Grzanie elektryczne. Problemy z grzaniem elektrycznym, napraw zgodnie z wymaganiami. Ż
114 Wielokrotne alarmy, nie może wystartować. Różne problemy uniemożliwiają pracę agregatu, sprawdź kody alarmowe, napraw zgodnie z wymaganiami. C