KOD BŁĄD INFORMACJA DODATKOWA PODCZAS DIAGNOZY PC
F 00 Błąd sterownika 01 Błąd sterownika
81 Błąd sum kontrolnych EOL
11 Źle zakodowany sterownik lub zamontowany nieprawidłowy agregat (rodzaj paliwa) (przy wystąpieniu błędy braku pracy)
91 Neutralnie zakodowany sterownik lub zamknięty (przy wystąpieniu błędu praku pracy)
92 Nie powiodło się utrzymanie sygnału sterownika (przy wystąpieniu błędu braku pracy)
18 Wadliwa szyna danych klienta
F 01 Brak startu 02 Również po powtórzeniu startu nie wytworzył się płomień
82 Brak startu podczas testu
F 02 Zerwanie płomienia 01 Błąd sterownika
81 Błąd sum kontrolnych EOL
F 03 Za niskie lub za wysokie napięcie 04 Napięcie było dłużej niż 6 sec. większe od 16V lub 32V
84 Napięcie było dłużej niż 20 sec. mniejsze od 10.5V lub 21V
F 04 Przedwczesne rozpoznanie płomienia 05 Płomień został rozpoznany przed procesem spalania
F 05 Czujnik płomienia ma przerwę lub zwarcie (tylko agregat na benzynę) 1A Obwód elektryczny czujnika płomienia
Przewód przyłączeniowy elementu ma zwarcie do masy
9A Obwód elektryczny czujnika płomienia
Przerwa lub zwarcie na plusie.
F 06 Zewnętrzny czujnik temp. ma przerwę lub zwarcie 14 Obwód elektryczny czujnika płomienia
Zwarcie do masy
94 Obwód elektryczny czujnika płomienia
Przerwa lub zwarcie na plusie.
F 07 Pompa paliwa ma przerwę lub zwarcie 08 Zwarcie do masy
88 Przerwa lub zwarcie na plusie.
F 08 Napęd (dmuchawa powietrza spalania i ogrzewanego) ma przerwę lub zwarcie 89 Przerwa lub zwarcie na plusie
09 Przewód przyłączeniowy (dmuchawa powietrza do spalania i ogrzewanego) ma zwarcie do masy lub napęd jest obciążony
15 Zadziałała blokada ochrony silnika napędu
95 Zadziałało rozpoznanie ciężkiej pracy silnika napędu
F 09 Kołek żarowy ma przerwę lub zwarcie 8A Kołek żarowy: Przerwa lub zwarcie na plusie 
19 Obwód elektryczny kołka żarowego
Przewód przyłączeniowy elementu ma zwarcie do masy
F 10 Przegrzanie  06 Zadziałała blokada przegrzania (agregat grzewczy przegrzany)
17 Nieprawidłowa zabudowa lub niedopuszczalne stłumienia (za duży UHS – gradient)
F 11 Czujnik przegrzania ma przerwę lub zwarcie  AB Obwód czujnika przegrzania
Przerwa lub zwarcie na plusie
1B Obwód czujnika przegrzania
Przewód przyłączeniowy elementu ma zwarcie do masy
F 12 Blokada agregatu grzewczego  07 Blokada agregatu grzewczego została aktywowana
F 14 Czujnik przegrzania ma złe położenie  97 Złe położenie czujnika przegrzania (za mały UHS – grzadient)
F 15 Regulator temp. ma przerwę 01 Obwód elektryczny potencjometru regulatora temperatury
Przerwa lub zwarcie na plusie